Automatický sběr

opravdu reálná data bez vlivu obsluhy

Skutečný počet nádob

odhalí černé i neočipované

Jedinečnost

jedno řešení pro samosprávu i vývozce

Připravte se

vážení odpadu

VYUŽITÍ

Monitoring svozu odpadu

Systém dohlíží na práci vozidel a manipulaci s kontejnery při sběru odpadu. Elektronicky eviduje všechny popelnice, jejich obsluhu, i vytíženost velkoobjemových kontejnerů. Kontrolu nad odpadem zajišťuje několik vzájemně propojených funkcí pro monitorování vývozu. Poskytuje online i zpětně informace pro vykazování služeb vývozu odpadu.

Monitoring údržby v zimě i v létě

Systém vykazuje činnost vozidel v terénu, včetně práce jejich nástaveb. Dokladuje množství použitého materiálu, ujeté kilometry a mnoho dalších výkonových ukazatelů podle jednotlivých lokalit.

OBĚ AGENDY V JEDNOM SYSTÉMU

Komunální služby jsou náročné na logistické, realizační, zpracovatelské i administrativní procesy. Tento automatizovaný systém vám pomůže s digitální evidencí a elektronickou správou. Zaručí okamžitý přehled, spolehlivá data bez vlivu lidského faktoru a trvalé provozní úspory na jednotlivých činnostech.

ELEKTRONICKÝ RFID SYSTÉM BEZ VLIVU LIDSKÉHO FAKTORU

Správa odpadu není jednoduchá ani krátkodobá agenda. Navíc pravděpodobně bude pod dohledem zákona. Praxe ukazuje, že často i přesto, co ukazují vaše dokladované údaje, stále chybí informace a co je horší, nesedí s realitou. Třeba proto zvážit, jak budete kontrolovat odpad a dosahovat zlepšení. Zejména proto, abyste dlouhodobě měli nástroj, ve kterém se odpad uživí sám a nebude dotovaný z rozpočtu. Abyste systematicky přispívali k zodpovědnějšímu přístupu občanů, kde soused nebude doplácet na souseda a každý projeví zvýšené úsilí třídit a zlepšovat stav od sebe.

sběr dat

identifikace všech nádob

správa dat

online software

sběr dat

sběrné vozidlo s posádkou

GX sběr odpadu je kombinací funkcionalit monitoringu vozidla, identifikace nádob pomocí RFID tagů a softwarové platformy.

Popelnice jsou označeny elektronickým RFID čipem. Způsob označení a umístění čipu je zvolen podle typu kontejneru (popelnice různých objemů, VKO, VKK). Čip jednoznačně identifikuje nádobu, adresu sběru nebo držitele nádoby, pokud přebírá údaje o plátci. Evidence kontejnerů probíhá přes mobilní aplikaci Správa kontejnerů. Náš systém poskytuje jednoznačné informace o vysypaných nádobách, protože identifikuje označené i neoznačené nádoby.

Analytika a práce s daty probíhají v softwaru. Spolehlivém zdroji dat, který pomáhá kompletně spravovat sběr odpadu. Průběh a stav svozů je reportován online i zpětně, vždy kdy je třeba použít data. Svozová společnost může data sdílet se samosprávou, jejíž odpad vyváží. Software může používat i samospráva, nezávisle na svozové společnosti, a dohlížet na služby sběru s vlastním účtem. Software může také ze stávajících ERP systémů samospráv nebo svozový společností čerpat další data. Je otevřený dalším nástavbám a dá se přizpůsobit individuálním požadavkům. Občan může mít dostupné informace o vývozu odpadů na webu přímo načtením štítku na nádobě.

Systém snímá vysypávání nádoby automaticky přímo přes čtečku na vozidle. Poskytuje informace o obsluze každé nádoby bez vlivu lidské chybovosti. Vývoz je pod automatickou kontrolou systému přímo ve vozidle při jednotlivých vývozech, nikoli pod kontrolou lidské obsluhy. Kontrola evidence probíhá přímo při odvozu. Vývoz kontejneru je spárován s GPS pozicí a aktivitou vozidla. Při každém vysypání se údaje automaticky posílají do databáze na server. Software je okamžitě online vyhodnocuje. Systém také zaznamená i nekorektní stavy, které by se jinak vlivem člověka přehlédli.


SKUTEČNÉ VÝSLEDKY - MÉNĚ ODPADU - SPRÁVNÝ MÍSTNÍ POPLATEK

Novela stanovuje cíle recyklace pro komunální odpad, a to do roku 2030 třídit a recyklovat 60% a do roku 2035 – 65% odpadů z celkového vyprodukovaného komunálního odpadu . Množstevní sběr – podle studie Institutu environmentální politiky – snižuje směsný komunální odpad a zvyšuje míru třídění. Pokud chcete ušetřit na rostoucích poplatcích za skládkování a nedoplácet na odpad, pro řešení množstevního sběru je klíčový zdroj dat.

nezavislost
evidence

Svozové společnosti vykonávají sběr komunálních odpadů, jakož i tříděný sběr komunálních odpadů ve více obcích současně. Jednotlivým obcím neposkytují informace vždy o reálných množstvích sebraných komunálních odpadů. Obce tak neumí prokázat skutečně vyprodukované a vybrané množství komunálních odpadů, což má nepříznivý vliv na výpočet úrovně vytřídění komunálních odpadů. Sběr odpadu není jen o evidenci, ale o vyhodnocování reality a o trvalé úspoře provozních nákladů za sběr, odvoz a likvidaci odpadu.

Systém je umístěn na vozidle svozové společnosti a tím je zajištěna kontrola nad službami a relevantnost vykazovaných dat. S elektronickým čipem se nemusíte starat o žetony a nálepky. Občan si žeton zapomene vyzvednout, ale odpad mu vyvezou. Pracovník vývozce může žetony ztratit nebo nepředá všechny. Nálepky nemusí být správně použity. S GX sběr odpadu je celý proces transparentní. Poskytne vám informace a výsledek, který nezávisí na vstupu lidského faktoru.

bezobsluzny system

PŘEHLED A KONTROLA SVOZU ODPADU PRO VŠECHNY

Vývozce
 • automatizace – úspora času a práce
  nezatěžuje zaměstnance, zjednodušuje administrativu, zpřesňuje výkon…
 • rychlé a objektivní řešení reklamací
 • vývoz bez vlivu chybovosti obsluhy
 • přehled vyvezených nádob
 • výkaz služeb samosprávám
 • optimalizace svozů a nákladů
  administrativa, plánování, trasování, PHM, kapacity…
 • přiřazení váhy k nádobě*
  *nutné propojení s vozidlem, v závislosti na technické výbavy vozidla
 • elektronická evidence rovnou při odvozu
  Všechny nádoby a odpad pod kontrolou.
 • jednoznačná identifikace počtu nádob
  Okamžité odhalení neplatičů a nepřihlášených nádob.
 • adresná kontrola vykazovaných výsypů
  Odbourání anonymity předchází neoprávněné manipulaci bez řádně uhrazené služby.
 • přesnější kontrola faktur za sběr
 • přehled kontejnerů
  Popelnice různých objemů, VOK, VKK.
  Přehled vyvážených, (ne) placených, vyměněných, přidělených atď.
 • kontrola vyvezeného odpadu
  Jasné odlišení označených a neoznačených nádob při výsypu pro přehled produkce odpadu.
 • férovější nastavení poplatků
 • rychlé a objektivní řešení stížností
 • vývoj odpadu v čase
Moderní Samospráva
Spokojený občan
 • s elektronickým čipem se netřeba starat o žetony, nálepky, zápis údajů
 • možnost získávat informace o své nádobě a odpadech přímo ze štítku na nádobě
 • výchovný a motivační prostředek
  podpora zvyšování míry třídění občanů
 • rychlé a objektivní řešení stížností

Monitoring údržby komunikací a veřejných prostranství

Monitorujeme vozidla s nástavbami, provádějící jednotlivé činnosti údržby.

Identifikováním obsluhy se sledují jízdy řidičů, nakládání s vozidly / stroji i provádění přidělených úkonů.

Spojení s obsluhou zajišťuje mobilní aplikace s tvorbou elektronické stazky. Slouží na efektivní řízení činností mechanismů v terénu.

Automatické zpracování agendy včas, bez chyb a bez papírů. Online reporty. Integrace dat do jiných potřebných IS.


FUNKCIONALITA A BENEFITY

Vytíženost vozidel a obsluhy, aktivita nástaveb

Telematická jednotka ve vozidle sleduje pozice mechanismů údržby. Sbírá a zaznamenává všechny dostupné provozní parametry, včetně možnosti vyčítání údajů z FMS sběrnice (podle typu vozidla). V systému se na mapě zobrazuje aktuální stav s podrobným přehledem o pohybu vozidel, přestávkách a průjezdech, časech výjezdů, o trvání pracovního úkonu a jiné.

Systém monitoruje nástavby Rasco a Kobit, i další přídavná zařízení. Snímá externí vstupy a sleduje chod nástaveb (posyp, pluhování, sečení, zametací práce a jiné). Práce, MTH, ujeté kilometry i spotřebované palivo jsou sledovány zvlášť.

Součástí vyhodnocení jsou informace o počtu vyčleněných mechanismů, o počtu posypů a spotřebě posypového materiálu, o aktivitě v jednotlivých rajón a další data pro kompletní statistiky výjezdů.

Pro snímání dat se používají, podle zvolené technologie řešení, telematické jednotky, senzory či elektronické čipy.

Údaje obsluhy – dispečerské řízení

Rozšířením systému o mobilní aplikaci se zefektivní a zjednoduší dispečerská činnost. Přehledně uvidíte rozmístění vozidel. Podle aktuálního stavu jsou efektivní organizovány posyp, odhrnování, čištění, sekání a jiné potřebné úkony.

Dispečer do vozidla posílá pokyny, upozornění, informace. Může řidičům plánovat a korigovat trasy, které se jim automaticky zobrazí ve vestavěné navigaci. Řidič se přes aplikaci identifikuje, volí režimy práce a eviduje činnost pro elektronickou stazku. Tento výkaz práce za daný den lze přenášet do informačního systému firmy. Slouží pro účely fakturace a potřebné vykazování činnosti. Zároveň mohou dispečer a řidič spolu i řidiči navzájem bezplatně komunikovat.

Údaje pro administrativu a vykazování

V provozně informačním systému se údaje vyhodnocují a prezentují v reportech a statistikách. Zejména ve dvou klíčových rovinách: pro dispečerské pracoviště a pro manažerské řízení. Moduly pokrývají agendu provozu vozidla při údržbě komunikací. Máte spolehlivé podklady pro fakturaci a pod kontrolou náklady na vozidlo i na přídavné zařízení. Jedním klikem importujete údaje z tankovacích karet. Velkou úsporu času znamenají i automatické knihy jízd. Systém za Vás spravuje servisní události, výměny oleje, pneumatik, či jiné náklady např. i pojistné události. Přesné čísla přispívají k vyhodnocení a úsporám celkových nákladů na zimní údržbu.

Celý proces údržby silnic a prostranství pod kontrolou

RYCHLOST INFORMACÍ

 • viditelnost údržby na cestách online
 • okamžitý stav vozidel a pohyb na trasách
 • aktuální přehled vytíženosti mechanismů i zaměstnanců /pracovní doba, víkendy, sezónnost/
 • reporty online a data integrovatelné do jiných IS

 

JEDNODUCHOST a EFEKTIVITA ŘÍZENÍ

 • reálná data pro operátory a řízení údržby
 • kontrolovaný výkon a dokumentace práce
 • včasné nasazení sypačů/čistících mechanismů do určených lokalit
 • snadněji udržitelná sjízdnost, plynulost provozu a čistota okolí
 • opatření a rozhodování z faktů/logistika, návazné operace, investice/

SPOLEHLIVOST A PŘESNOST

 • automatický záznam činnosti
 • kompatibilita s různými nástavbami vozidel
 • úpravy a nastavení podle různých kritérií / čísla silnic, lokality, stupeň důležitosti, spotřeba materiálu atd. /
 • reálné podklady pro vykazování služeb

 

TRVALÉ ÚSPORY

 • minimum administrativy – úspora času a kapacit
 • optimalizace provozu a snížení celkových nákladů
 • optimální využívání zdrojů
 • efektivní hospodaření s palivem

DODAVATEL

logo-whtesolutions

KOMPLEXNÍ MONITORING VAŠÍ FLOTILY
...ať už je jakákoli!

O GX SOLUTIONS

DALŠÍ ŘEŠENÍ

Monitoring manipulační techniky
Monitoring nákladní dopravy
Monitoring osobních vozidel
Monitoring pracovních strojů
Monitoring autobusů
Monitoring komunální techniky
Monitoring kolejové dopravy

REFERENCE

…a další…

„Monitorovanie motorových vozidiel nám pomáha manažovať trasy a agendu PHM a tiež kontrolu vytvorených staziek.
Vieme docieliť úsporu kilometrov.
Aplikáciou v mobile vieme aktuálne skontrolovať dané vozidlo.“

ERSON Recycling, s.r.o.
Martin Marček, obchodno-prevádzkový riaditeľ

„Systém je plne kompatibilný s našimi nadstavbami KOBIT a spĺňa všetky kritériá na bezpečné pripojenie a snímanie údajov.
Tým zabezpečujeme ešte vyšší komfort spracovania údajov v elektronickej forme pre našich zákazníkov.“

KOBIT – SK s.r.o.
Ing. Ján Zajac – konateľ spoločnosti

„Monitorovací systém používaný našou firmou od roku 2007 nám priniesol úsporu PHM, máme prehľad o jazdách vozidiel (online alebo aj v histórii), zrušili sme pracné vypisovanie stazky vodičom a nahradili sme ju elektronickou stazkou jazdy, zrušili sme „čierne jazdy“. „

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Ján Štofko, analytik prevádzky dopravy a dispečingu

„Online poloha ako aj presnosť údajov PHM sú veľmi presné a spoľahlivé. MTH, čas práce, ale aj zvyšné služby taktiež spĺňajú vysoký štandard. S monitorovaním kontajnerov sme len na začiatku, ale zatiaľ sa táto funkcia javí ako prínos. Systém ako celok hodnotíme veľmi pozitívne a investícia do neho sa nám vracia v úsporách a efektívnych opatreniach, ktoré sme schopný zaviesť len vďaka dátam z tohto systému.“

TSR Slovakia, s.r.o.
Norbert Tóth, konateľ spoločnosti

„Vďaka monitorovaciemu systému od firmy GX Solutions, máme podrobný prehľad o pohybe vozidiel, prestávkach a prejazdoch, presných časoch výjazdov, ako aj návratu na firmu, čo nám uľahčuje kontrolu vyťaženosti zamestnancov v rámci pracovného času, kontrolu výkonu práce cez víkendy a dodržiavanie dohodnutých termínov. V neposlednom rade máme podrobný prehľad o pohybe PHL, využívame import údajov z tankovacích kariet spoločnosti TANKER a to jedným klikom za mesiac čo nám ušetrí veľa času, kedže v našej spoločnosti využívame politiku plnej nádrže, t.j., že každé vozidlo musí byť po pracovnej dobe dotankované do plna. Samozrejme veľkú úsporu času znamenajú aj automatické knihy jázd a hlavne na konci roku vyhodnotenia, porovnania, kontroly a reporty.“

Technické služby Senica
Milan Hajdin, dispečer 

KONTAKTUJTE NÁS

Potřebujete detailnější informace? Máte zájem o cenovou nabídku? NAPIŠTE NÁM

  GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.
  V Oblouku 114, Čestlice
  251 01, okres Praha-východ
  IČ: 26850010 DIČ: CZ26850010

  Tel.:+420 558 448 411

  GX SOLUTIONS © 2020 Všechny práva vyhrazeny.